یک تیر - کوتاه کنند لینک هوشمند

یک تیر و چندین نشان با کوتاه کننده لینک هوشمند،لینک های خود را هدفمند کوتاه کنید نام مستعار خودتان را انتخاب کنید با رمز عبور محافظت کنید و مخاطبان را بر اساس سیستم عاملشان و یا دستگاه و کشورشان به اهداف مختلف هدایت کنید و صفحات انتظار مخصوص خود را داشته باشید و تبلیغات کنید

Custom Alias

If you need a custom alias, you can enter it below.

Link Expiration

Set an expiration date to disable the URL after this date.

Password Protect

By adding a password, you can restrict the access of statistics.

Description

This can be used to identify URLs on your account.

Geotargeting Add more locations

If you have different pages for different countries then it is possible to redirect users to that page using the same URL. Simply choose the country and enter the URL.


Device Targeting Add more device

If you have different pages for different devices (such as mobile, tablet etc) then it is possible to redirect users to that page using the same short URL. Simply choose the device and enter the URL.

One short link, infinite possibilities.

A short link is a powerful marketing tool when you use it carefully. It is not just a link but a medium between your customer and their destination. A short link allows you to collect so much data about your customers and their behaviors.

Password Protect

Set a password to protect your links from unauthorized access.

Geotarget

Geotarget your links to redirect visitors to specialized pages and increase your conversion.

Bundle

Bundle your links for easy access and share them with the public on your public profile.

Complete Analytics

Complete Analytics Track each and every user who clicks a link.

Our system allows you to track everything. Whether it is the amount of clicks, the country or the referrer, the data is there.

Powerful Dashboard One dashboard to manage everything.

Our dashboard lets you control everything. Manage your URLs, create bundles, manage your splash pages and your settings, all from the same dashboard.

Powerful Dashboard

URLs Created

3621

Clicks Served

56176

Users Registered

33

ما شما را به مقصد می‌رسانیم

ابزارهای حرفه‌ای برای کوتاه کردن، ردیابی و آنالیز ترافیک لینک